Author’s Fashion Show Spring 2017 by Vera Vasilenko Fashion House